Contact

Communication & Life Platform

Menu

Câu hỏi thường gặp

+
Thời hạn sử dụng của Choy-San là 5 năm. Xin hãy chú ý không để lại số dư trong tài khoản Choy-San vì trong hợp đồng của BANKIT ME( Choy-San ) không gia hạn thời gian. Vui lòng kiểm tra thời gian sử dụng, thông tin được hiển thị trên thẻ VISA trong ứng dụng của Choy-San. Nếu nó được ghi "04/20" có nghĩa là được sử dụng cho đến tháng 4 năm 2020.
+
Trang chủ ứng dụng Choy-San → Trang của tôi → Xóa khỏi cài đặt thông báo.
+
Nếu ứng dụng không hoạt động, có thể do một số lý do dưới đây.
・Đang sử dụng máy tính bảng
・Không đủ bộ nhớ
・Không phải hệ điều hành OS chỉ định
+
+
Sử dụng các dịch vụ dưới đây sẽ phải chịu một khoản phí theo quy định.
・Rút tiền ATM của Seven Bank (miễn phí mỗi tháng một lần): 110 yên (đã bao gồm thuế)
・Hoàn trả số dư Choy-San: 550 yên (đã bao gồm thuế)
・Phát hành thẻ thật: 550 yên (đã bao gồm thuế)
・Phát hành thông tin tin chi tiết sử dụng: 220 yên (đã bao gồm thuế)
・Thông báo mã PIN: 220 yên (đã bao gồm thuế)
・Cấp lại khẩn cấp ở nước ngoài: 15.000 yên (đã bao gồm thuế)
※Thủ tục xác nhận danh tính được yêu cầu trước để sử dụng dịch vụ.
Vui lòng kiểm tra dưới đây để biết tổng quan về sản phẩm.
▼ Tổng quan về sản phẩm của BANKIT Me(Choy-San)
▼ Tổng quan về sản phẩm của BANKIT You(Choy-San)
>Bấm vào đây để nhập vào trang web chính thức của Choy-San
+
Không mất phí thành viên hoặc phí hàng năm.
>Bấm vào đây để nhập vào trang web chính thức của Choy-San
+
Bất cứ ai từ 13 tuổi trở lên và sống ở Nhật Bản đều có thể sử dụng nó.
Tuy nhiên, nó không thể sử dụng được trong các trường
■ Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng
■ Những người sử dụng thiết bị đầu cuối không được chỉ định
■ Những người sử dụng hệ điều hành OS không được chỉ định
■ Tuổi vị thành niên không có sự đồng ý của cha mẹ
>Bấm vào đây để nhập vào trang web chính thức của BANKIT
+
Choy-San là một dịch vụ cho phép bạn nạp tiền và mua sắm ngay sau khi cài đặt ứng dụng.
■ Không phí thành viên / Không phí hàng năm
■ Khi bạn cài đặt ứng dụng, bạn sẽ được cấp 「thẻ ảo (thẻ Visa trả trước dành riêng cho Internet) 」mà không cần xác minh danh tính.
■ Bạn có thể nạp số tiền bạn muốn sử dụng trước và sử dụng số tiền này để mua sắm tại các cửa hàng thành viên Visa trong phạm vi số dư của thẻ Choy-San.
■ Có nhiều phương thức nạp tiền khác nhau như nạp tiền tại ngân hàng Seven ATM hoặc nạp bằng thẻ tín dụng.
■ Nếu bạn sử dụng nó để nạp tiền, mua sắm hoặc gửi tiền, bạn có thể kiểm tra ở chi tiết sử dụng trong ứng dụng.
■ Bạn có thể ngừng sử dụng dịch vụ của ứng dụng bất cứ lúc nào trong 24 giờ mỗi ngày và có thể thay đổi nhiều giới hạn khác, do đó bạn có thể sử dụng dịch vụ này một cách an tâm và an toàn.
■ Bạn có thể gửi tiền cho những người bạn trong ứng dụng Choy-San.
>Đây là trang web chính thức của Choy-San
+
Phải mất 3-5 ngày làm việc để xác minh danh tính của bạn.
+
Nếu kết quả xác minh danh tính chưa hòan thành, vui lòng kiểm tra như sau.
■ Xác nhận nội dung đăng nhập
Vui lòng đảm bảo rằng thông tin khách hàng bạn đã nhập khớp với thông tin trên tài liệu xác minh danh tính.
■ Vui lòng xác nhận hình ảnh tải lên
Xác nhận hình ảnh của tài liệu xác minh danh tính bạn đã tải lên không rõ ràng, có lỗi trong hình ảnh, thiếu các điểm hình ảnh.
* Bạn phải nộp ít nhất 2 tài liệu để xác minh danh tính.
* Thẻ ngoại kiều : Nếu bạn thay đổi họ tên hoặc thay đổi địa chỉ thì mặt sau của thẻ là điều cần thiết.
Các loại thẻ bảo hiểm y tế : Nếu loại thẻ có thay đổi địa chỉ ở mặt sau thì mặt sau cũng là mặt cần thiết.
* Nhấp vào đây để biết chi tiết về sự kết hợp của các tài liệu xác minh danh tính
+
Nếu bạn không thể tải lên các tài liệu xác minh danh tính
của mình, có thể nghĩ đến các khả năng dưới đây.
■ Kích thước hình ảnh được tải lên vượt quá 5MB
Vui lòng thay đổi cài đặt camera của điện thoại và thử chụp lại.
■ Dịch vụ xác minh danh tính đang được bảo trì
Vui lòng chờ một chút và thử lại sau.
+
3D Secure là mật khẩu được người xác nhận đăng nhập đã đăng kí với công ty phát hành thẻ, để ngăn chặn sự giả mạo các thương hiệu quốc tế như VISA và Mastercard dịch vụ xác nhận cá nhân sẽ được yêu cầu.
Tại ứng dụng Choy-San, khi đăng kí sử dụng nạp tiền vào thẻ Aplus đã phát hành, dựa theo mật khẩu 3D chúng tôi sẽ giới thiệu xác nhận danh tính.
+
Cần phải nộp ít nhất 2 tài liệu nhận dạng. Ví dụ như kết hợp thẻ ngoại kiều và các loại thẻ bảo hiểm.
* Thẻ ngoại kiều : Nếu bạn thay đổi họ hoặc thay đổi địa chỉ, mặt sau cũng là mặt cần thiết.
Các loại thẻ bảo hiểm y tế : Nếu loại thẻ có thay đổi địa chỉ ở mặt sau thì mặt sau cũng là mặt cần thiết.
* Bấm vào đây để biết chi tiết về sự kết hợp của các tài liệu xác minh danh tính.
+
Đây là thủ tục nhập thông tin cá nhân và gửi tài liệu xác minh.
Có thể sử dụng dịch vụ tiện lợi sau khi hoàn tất xác minh danh tính.
Vui lòng từ ứng dụng Choy-San Trang của tôi → Xác minh danh tính.
Xác nhận danh tính mất khoảng 3 đến 5 ngày.
+
Ứng dụng Choy-San
Trang của tôi → Cài đặt tài khoản → Thay đổi thông tin cá nhân  Bạn có thể thay đổi nhiều hơn tại đây.
+
Nếu bạn nhập sai mật khẩu nhiều hơn số lần nhất định, ứng dụng Choy-San sẽ bị đình chỉ sử dụng.
Vui lòng đăng nhập → thực hiện xác thực SMS và đặt lại mật khẩu.
+
ID người dùng (địa chỉ email) chỉ có thể được sử dụng một lần.
Bạn không thể đăng ký với cùng một ID người dùng (cùng địa chỉ email) như trước đây.
+
Mật khẩu phải có ít nhất 7 ký tự bao gồm các chữ cái, số và ký hiệu nửa chiều rộng.
* Nếu bạn nhập sai mật khẩu số lần nhất định, nó sẽ bị khóa.
* Xin lưu ý rằng bạn không thể thay đổi mật khẩu bạn đã đặt trong bốn lần qua.
+
+
Màn hình chính của ứng dụng Choy-San → Trang của tôi→ Tài khoản
Vui lòng thay đổi từ tại đây.
+
Nếu bạn nhập sai mã PIN một số lần nhất định, nó sẽ bị khóa và bạn sẽ không thể sử dụng ứng dụng Choy-San. Vui lòng liên hệ với bàn khách hàng và thực hiện thủ tục đặt lại mã PIN.
* Nếu bạn muốn cấp lại thẻ thật của mình sẽ mất thời gian để thiết lập lại mã PIN.
+
Đối với mã PIN của bạn, khi bạn rút tiền tại ATM của Seven Bank hoặc mua đồ bằng thẻ thật thì mã PIN có 4 chữ số là điều cần thiết. Bạn đã cài đặt xác minh danh nên hãy chú ý xin đừng quên nó.
+
Mỗi người được phép sử dụng một tài khoản. Nếu có nhiều tài khoản sẽ bị vi phạm thỏa thuận và bị hạn chế sử dụng hoặc xóa tài khoản.
+
Khi sử dụng mua sắm, bạn có thể thay đổi mã PIN cần thiết để rút tiền tại ngân hàng Seven ATM.
Bạn có thể thay đổi nó bằng cách truy cập Trang chủ ứng dụng Choy-San → Trang của tôi → Thay đổi mã PIN.
Khách hàng đã phát hành thẻ thật cần phải cấp lại thẻ. Ngoài ra, phí phát hành là 500 yên + thuế tiêu thụ sẽ được tính cho việc cấp lại thẻ.
* Nếu bạn nhập sai mã PIN trong một số lần nhất định, nó sẽ bị khóa và không thể thay đổi. Vui lòng liên hệ với bàn khách hàng.
+
Nếu bạn không thể nhận được mã xác minh địa chỉ email của mình, vui lòng kiểm tra các mục sau.
・ Vui lòng kiểm tra địa chỉ email của bạn và thử lại.
Tiếp nhận thông tin có thể bị trì hoãn ở những nơi môi trường tiếp nhận không tốt, vì vậy vui lòng thử lại ở nơi có môi trường tiếp nhận tốt hơn.
・ Nếu bạn đã đặt để nhận email để ngăn chặn thư rác, vui lòng xóa chỉ định tên miền (@ Choy-San.jp).
+
Nếu bạn không thể xác minh tin nhắn, vui lòng kiểm tra như sau.
・ Mã có thể đã được nhập sai. Vui lòng thử cấp lại mã ủy quyền.
・ Mã xác minh có ngày hết hạn. Nếu bạn không được chứng nhận kịp thời, bạn sẽ cần phải cấp lại.
+
Nếu bạn không thể nhận tin nhắn, vui lòng kiểm tra các mục sau đây.
■ Trạng thái sóng vô tuyến (liên lạc) của thiết bị của bạn
Tin nhắn được gửi bằng sóng vô tuyến của nhà điều hành di động. Nếu môi trường thu sóng vô tuyến kém, có thể mất thời gian để nhận hoặc bạn không thể nhận được. Vui lòng thử lại ở môi trường giao tiếp tốt hơn.
■ Số điện thoại của thiết bị đầu cuối được sử dụng
Trong hợp đồng Choy-San bạn có thể nhận thông báo từ tin nhắn thì số điện thoại là
điều kiện cần thiết.
Với số điện thoại không hỗ trợ tiếp nhận tin nhắn thì việc tạo tài khoản và sử dụng dịch vụ là điều không thể.
Người có số điện thoại đã thay đổi do thay đổi kiểu máy hãy liên lạc đến bàn khách hàng.
■ Cài đặt tiếp nhận thông tin trên thiết bị của bạn
Nếu bạn đã đặt không nhận tin nhắn hoặc đặt từ chối tin nhắn từ bất kỳ ai khác ngoài người đăng ký, bạn không thể nhận được mã xác thực.
■ Bạn đã vượt quá dung lượng lưu trữ của tin nhắn
Vui lòng xóa dữ liệu không cần thiết và thử cấp lại mã xác nhận.
+
Ứng dụng Choy-San
Màn hình chính → Trang của tôi → Thay đổi mật mã. Thay đổi mật mã tại đây.
+
Vui lòng gỡ cài đặt ứng dụng Choy-San và cài đặt lại. Sau đó, tùy thuộc vào thiết bị đầu cuối bạn đang sử dụng hãy thực hiện các thao tác sau.
■ Dành cho iPhone
Đăng nhập lại bằng ID người dùng đã đăng ký (địa chỉ email) và mật khẩu của bạn. Sau đó, tại trang của bạn hãy chuyển đổi cách xác nhận bằng (vân tay, face ID ) và chọn thay đổi mật mã. Bạn có thể đặt lại mật mã.
■ Dành cho Android
Đăng nhập lại bằng ID người dùng đã đăng ký (địa chỉ email) và mật khẩu của bạn. Chuyển sang màn hình thiết lập đặt lại mật mã và đặt lại mật mã.
* Số thẻ, số dư Choy-San và chi tiết sử dụng trước khi gỡ cài đặt sẽ được chuyển qua ngay cả sau khi cài đặt lại.
+
Các số gồm 4 chữ số sau đây không thể được đăng ký.
Vui lòng kiểm tra các chi tiết được nhập.
■ Bốn chữ số của cùng một số (Ví dụ: 1111)
■ Liên tiếp các số có 4 chữ số (Ví dụ: 1234, 4321, 8901)
■ Một phần thông tin cá nhân (ví dụ: ngày sinh, tháng, ngày, số liên quan đến số điện thoại di động)
+
Cài đặt an toàn là một kĩ năng cho phép người người sử dụng cài đặt giới hạn
sử dụng của riêng của mình và chúng chỉ cho phép bạn sử dụng trong giới hạn bạn đã cài đặt.
Trang chủ ứng dụng Choy-San → Trang của tôi → Cài đặt an toàn Bạn có thể cài đặt nhiều hơn tại đây.
+
Bạn có thể tiếp tục sử dụng Choy-San ngay cả khi thiết bị đầu cuối được thay thế do thay đổi hoặc sửa chữa mô hình. Không cần đăng ký mới.
・ Hãy kiểm tra thông tin đã đăng ký của bạn từ Trang chủ ứng dụng Choy-San trước khi thiết bị thay đổi kiểu máy và "đăng xuất".
“Đăng nhập ”trên thiết bị mới.
※Nếu số điện thoại thay đổi, hãy liên lạc đến bàn khách hàng.
+
Bạn muốn thay đổi ID người dùng (địa chỉ email), mật khẩu, số điện thoại đúng không nhỉ ?
Ứng dụng Choy-San Màn hình chính → Trang của tôi → Cài đặt tài khoản Bạn có thể thay đổi nhiều hơn từ đây.
+
Nhấp vào nút“ Đăng nhập ”để đăng ký ID người dùng của bạn.
Vui lòng nhập (địa chỉ email) và mật khẩu để đăng nhập.
+
・ Vui lòng xác nhận địa chỉ email chính xác hoặc địa chỉ email bạn đã đăng ký.
・ Email có thể bị trì hoãn ở những nơi môi trường tiếp nhận không tốt, vì vậy vui lòng thử lại ở nơi có môi trường tiếp nhận tốt hơn.
・ Nếu bạn đã thiết lập ngăn chặn thư rác ở hộp thư email, vui lòng xóa ký hiệu tên miền
(@ Choy-San.jp).
>Tại đây là trang wed công khai của Choy-San
+
Xin lưu ý rằng một số lỗi sẽ xảy ra trong các trường hợp sau đây.
・ Nếu mã công ty sai, sẽ xảy ra lỗi.
・ Nếu số dư của Choy-San vượt quá giới hạn trên, sẽ xảy ra lỗi và được hoàn trả lại hoàn toàn.
・ Giới hạn giao dịch cho mỗi tháng là 1 ngày 1 lần.
+
Vì tiền gửi hay tiền tiết kiệm ngân hàng không có nên không có lãi suất.
+
Không có giới hạn về số lần nạp tiền.
+
Bạn có thể sử dụng nó ngay sau khi hoàn thành thủ tục nạp tiền.
Nếu màn hình số dư Choy-San không thay đổi, hãy nhấp vào nút cập nhật số dư.
+
Nếu bạn đăng ký BANKIT Me(Choy-San), ngày hết hạn sẽ không được cập nhật.
Số dư Choy-San sẽ không còn có sẵn sau ngày hết hạn.
Ngoài ra, chúng tôi không hoàn trả số dư Choy-San vì đây là phương thức thanh toán trả trước.
Vui lòng sử dụng để số dư của Choy-San sẽ là 0 yên.
Hiển thị "BANKIT Me(Choy-San)" dựa trên luật thanh toán quỹ.
+
Chỉ có Yên Nhật có thể nạp được.
+
+
Vui lòng đảm bảo rằng bạn chưa nhập số tiền vượt quá số tiền rút có sẵn.
Vui lòng kiểm tra menu trên màn hình chính của ứng dụng Choy-San để biết số tiền rút.
Ngoài ra, không thể rút số dư Choy-San do phí thẻ tín dụng.
Xin lưu ý rằng bạn không thể rút tiền tại ATM của Seven Bank.
+
Thẻ tín dụng đăng kí đã hết hạn sử dụng nên có khả năng không thể sử dụng được.
Vui lòng kiểm tra tính hợp lệ của thẻ.
+
Vui lòng kiểm tra như sau để biết mức phí tối đa.
▼ BANKIT Me(Choy-San) Tổng quan về sản phẩm
▼ BANKIT You(Choy-San) Tổng quan về sản phẩm
+
Chúng tôi chỉ cho phép sử dụng thẻ tín dụng khi thẻ đó là là thẻ do Alpus phát hành.
+
Chỉ có một thể tín dụng có thể được đăng kí.
+
Số dư có thể được tính vào số dư Choy-San như sau.
■ Trước khi xác minh danh tính
Ví chính: 100.000 yên
Ví phụ: 100.000 yên
■ Sau khi xác minh danh tính
Ví chính: 1.000.000 yên
Ví phụ: 2.000.000 yên
+
Bạn không thể hủy bỏ phí.
+
Việc đăng ký thẻ tín dụng để tính phí sẽ bị xóa.
・ Ứng dụng Choy-San Trang chủ → Phí → Chọn phí thẻ tín dụng
・ Vui lòng xóa thẻ tín dụng tính phí.
+
Mua sắm bằng thẻ VISA (thẻ ảo / thẻ thật), có thể sử dụng mã QR để thanh toán.
+
Tùy thuộc vào phương pháp nạp tiền, số dư của Choy-San có thể rút hoặc không thể rút.
[A] Phương thức tính phí phản ánh số dư có thể rút: Phí ATM của Seven Bank, phí chuyển khoản ngân hàng
[B] Phương thức tính phí phản ánh số dư không rút được ... Phí thẻ tín dụng
■ Dịch vụ có sẵn
+
Bạn có thể tính phí bằng cách chuyển từ bất kỳ tổ chức ngân hàng nào.
・ Ứng dụng Choy-San Trang chủ → Nạp tiền → Chọn phí chuyển khoản ngân hàng
Thông tin tài khoản được liên kết với khách hàng được hiển thị.
Vui lòng thực hiện chuyển khoản từ một tổ chức tài chính.
* Một khoản phí tổ chức tài chính riêng biệt có thể được tính.
* Nếu tên tài khoản của nguồn chuyển khác nhau, nó có thể không được tính phí chính xác.
Trường hợp nếu không thể nạp được tiền hãy liên lạc đến bàn chăm sóc khách hàng.
+
Bạn có thể nập tiền tại ngân hàng ATM Seven
* Một lần sạc có thể trong phạm vi từ 1.000 yên đến 30.000 yên.
+
Bạn có thể nạp tiền bằng cách đăng ký thẻ tín dụng do công ty Aplus phát hành.
・ Ứng dụng Choy-San Trang chủ → Phí → Chọn phí thẻ tín dụng
Vui lòng đăng ký từ "Thêm thẻ tín dụng".
* 1lần có thể tính phí từ 1.000 đến 20.000 yên và sau khi xác minh danh tính có khả năng phạm vi từ 1.000 đến 50.000
* Thẻ tín dụng yêu cầu đăng ký xác thực an toàn 3D.
+
Các phương pháp nạp sau đây
■ Nạp bằng thẻ tín dụng
■ Nạp tại ngân hàng Seven ATM
■ Nạp bằng cách chuyển khoản ngân hàng
+
Bạn chỉ có thể giao hàng đến địa chỉ nhà đã đăng ký của bạn.
+
Không có thẻ ETC hoặc thẻ gia đình có sẵn.
+
Chỉ có một bản sẽ được phát hành.
+
Tên của mặt thẻ là BANKIT MEMBER và tên của khách hàng không
được in. Vui lòng sử dụng chữ ký ở mặt sau
+
Chỉ có VISA.
+
Không cần chuyển tiếp, chúng tôi sẽ giao hàng bằng thư đảm bảo đơn giản.
+
Vui lòng nhập" BANKIT Me (Choy-San) MEMBER "được in trên bề mặt của thẻ.
Ngày hết hạn sẽ được hiển thị theo năm của nhật.
* Nếu được viết là "04/20"nó có thể được sử dụng cho đến tháng 4 năm 2020.
+
Vui lòng điền chữ ký của khách hàng đang ký vào mặt sau của thẻ.
+
Nó sẽ được vận chuyển trong khoảng 1 tuần sau khi đăng kí ứng dụng.
Vui lòng tiếp tục từ ứng dụng Choy-San Trang của tôi → Xác minh danh tính.
* Khi phát hành lại thẻ sẽ mất phí 500 yên và thuế tiêu thụ.
* Thường mất khoảng 1 tuần để giao thẻ.
* Có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường trong các kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng và năm mới.
+
Ngay cả khi bạn đã hoàn thành xác minh danh tính, nếu bạn muốn sử dụng nó trong một cửa hàng thật, vui lòng đăng kí phát hành thẻ Real.
* Số thẻ ảo sẽ được sử dụng khi phát hành thẻ thật.
* Khi phát hành thẻ thật sẽ mất một khoản phí 500 yên và thuế tiêu thụ.
* Thẻ Real không cần chuyển mà được gửi bằng thư đăng ký đơn giản. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng địa chỉ đăng ký của bạn là chính xác.
* Xin lưu ý rằng chúng tôi không chấp nhận hủy bỏ sau khi đăng ký thẻ thật.
+
Khi bạn đăng ký ứng dụng Choy-San, thẻ ảo Visa sẽ được cấp, bạn có thể mua sắm trong phạm vi số dư Choy-San.
Để biết thông tin về thẻ ảo Visa có thể kiểm tra tại “Hiển thị thông tin thẻ VISA”trên trang chủ .
Vui lòng xác nhận địa chỉ email chính xác hoặc địa chỉ email đã đăng ký.
・ Việc tiếp nhận có thể bị chậm trễ ở những nơi có môi trường lễ tân không tốt, vì vậy vui lòng thử lại ở nơi có môi trường lễ tân tốt.
・ Nếu bạn đã thiết lập nhận email để ngăn chặn spam, vui lòng hủy chỉ định miền (@ Choy-San.jp).
Tại đây là trang wed công khai của Choy-San
+
Otasuke charge là phương pháp nạp tiền tiện lợi có thể dùng để mua sắm trực tuyến. Số dư BANKIT (ví chính) sẽ được tính ngay sau khi sử dụng.
Vui lòng chỉ định rõ ngày bạn muốn thanh toán. (Tuy nhiên, bạn có thể chỉ định ngày thanh toán là ngày cuối cùng của tháng sau.)
Có thể thay tóan trước ngày chỉ định
【Phương thức nạp tiền】
・Ứng dụng Choy-San Chọn trang chủ → Nạp tiền → Otasuke charge 
・Chọn số tiền nạp
・Chọn ngày thanh toán
*Để sử dụng dịch vụ này xác minh danh tính là điều cần thiết
*Không áp dụng sử dụng cho người dưới 18 tuổi
*Có thể nạp 3 man tùy thuộc vào tình hình sử dụng.
*Có một khoản phí riêng sẽ được tính khi sử dụng.
*Số dư Choy-San được nạp từ dịch vụ Otasuke charge là số tiền không thể rút được. Không thể rút tiền tại các ngân hàng Seven ATM và chuyển khoản giữa bạn bè của ứng dụng
Choy-San
Tại đây là trang wed công khai của Choy-San
+
Bạn có thể gửi tiền giữa những người bạn trong Choy-San.
Bạn không thể gửi tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc bất kỳ tài khoản nào khác.
+
Bạn có thể xóa nó khỏi ứng dụng Choy-San Gửi → Chọn đối tác chuyển tiền → Danh sách bạn bè.
Sau khi xóa đối tác chuyển tiền thì đối tác đó cũng sẽ bị xóa trong danh sách bạn bè của Choy-San.
+
Ứng dụng Choy-San  Trang của tôi → Thông tin cá nhân → Cài đặt tài khoản
Hình ảnh biểu tượng được đặt không được phản ánh trong danh sách bạn bè.
+
Bạn bè trong ứng dụng Choy-San của bạn có thể đã rời khỏi ứng dụng Choy-San.
Vui lòng kiểm tra kiểm tra lại.
+
Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng e-mail khi hoàn
thành giao dịch.
Nếu bạn muốn nhận email, hãy cần phải bật cài đặt gửi thư.
Trang chủ ứng dụng Choy-San → Trang của tôi→ Vui lòng kiểm tra cài đặt gửi email.
+
Thanh toán chỉ có thể được thực hiện một lần.
Nếu bạn được yêu cầu số lượng thanh toán tại cửa hàng
thành viên Visa, vui lòng yêu cầu "Thanh toán một lần".
+
Nó có thể không thể sử dung tại một số cửa hàng thành viên.
■ Cửa hàng không thể sử dụng
Phí hàng tháng và phí sử dụng cho hợp đồng gia hạn
Ví dụ:Phí tiện ích (điện, gas, nước) / Cước điện thoại / Phí liên lạc (Phí sử dụng nhà cung cấp Internet, truyền hình vệ tinh và phí xem CATV) / Phí đăng ký báo (bao gồm cả phiên bản điện tử) / Phí bảo hiểm / Học phí từ xa / Khác Phí thành viên hàng tháng
Trạm xăng
Phí đường cao tốc (gian hàng có người lái)
Bán hàng trên tàu, bán hàng trên máy bay
Sử dụng cho mục đích ký gửi (thanh toán bảo lãnh) tại
khách sạn và thuê xe (có thể được sử dụng để giải quyết phí khách sạn và thuê xe)
Thanh toán nhiều loại thẻ trả trước, tiền trong thẻ điện tử và các khoản phí khác.
+
Tùy thuộc vào cửa hàng thành viên mua sắm được sử dụng (cửa hàng thành viên Visa), số tiền được sử dụng và số tiền được rút có thể khác nhau.
■ Ví dụ khi sử dụng
Trong trường hợp số tiền sử dụng và số tiền bị rút khác nhau thì sau một vài ngày sẽ được rút đúng số tiền cần rút.
Nếu có biến động tỷ giá hối đoái liên quan đến tiền tệ của bạn
■ Ví dụ thanh toán vào một ngày sau đó
Trường hợp được thêm tiền bo vào số tiền chi tiêu tại nhà hàng, khách sạn, v.v.
Nếu số tiền được sử dụng và số tiền rút là khác nhau, vui lòng liên hệ với bàn khách hàng..
+
Nó không thể được sử dụng để thanh toán liên tục.
+
Kiểm tra chi tiết sử dụng từ ứng dụng Choy-San → chi tiết lịch sử.
Nếu hủy bỏ số tiền đã sử dụng là “trả trước”, sau khi sử dụng trong nước là 45 ngày (10 ngày sử dụng ở nước ngoài) nó tự động bị hủy.
Nếu “Tên cửa hàng sử dụng ”được hiển thị, vui lòng yêu cầu cửa hàng sử dụng được hủy lại.
+
Mua sắm nhiều hơn số dư Choy-San hoặc rút tiền nhiều hơn số dư Choy-San từ ATM sẽ dẫn đến lỗi.
Vui lòng sử dụng trong phạm vi số dư Choy-San.
+
Vui lòng chọn phiếu giảm giá bạn muốn sử dụng và xuất
trình tại thời điểm thanh toán.
+
Vì đã hủy giao dịch (trả lại), xin lỗi vì sự bất tiện này.
Vui lòng liên hệ với cửa hàng bạn đã mua.
+
Nếu bạn không thể trả tiền mua sắm.
Ngay cả khi bạn có số dư Choy-San, bạn không thể giao dịch nếu vượt quá số tiền giao dịch (1.000.000 yên).
+
Bạn có thể sử dụng thanh toán mã QR tại các cửa
hàng chúng tôi liên kết.
+
Thẻ ảo Visa và thẻ thật Visa có thể được sử dụng như thẻ Visa.
Thông tin thẻ ảo Visa bạn có thể xác nhận nó trong “Hiển thị thông tin thẻ VISA”có trên trang chủ ứng dụng Choy-San.
Vui lòng nhập số trên trang web EC.
Visa Real là thẻ thật có thể giữ nguyên sử dụng tại các cửa hàng thật. Vui lòng đừng quên mã PIN, vì bạn có thể được yêu cầu nhập mã PIN.
+
Nếu xảy ra lỗi khi chuyển tiền, có thể nghĩ tới các khả năng dưới đây.
・ Đối tượng bạn muốn chuyển tiền đã rời khỏi Choy-San
・ Bạn nhập số tiền nhiều hơn số tiền được chuyển tối đa
・ Bạn gửi số tiền vượt quá giới hạn số dư Choy-San
+
Không thể hủy bỏ sau khi đã hoàn thành chuyển tiền. Bạn muốn hủy bỏ với người bạn muốn chuyển tiền yêu cầu hãy liên lạc với chúng tôi.
+
Ứng dụng Choy-San Trang chủ → Chuyển tiền → Chọn người nhận chuyển tiền → Thêm bạn bè. Có thể thêm bạn bè bằng cách hiển thị đọc mã code QR.
+
Bạn có thể gửi số dư Choy-San hoặc nhận giữa bạn bè trong ứng dụng Choy-San Phải trở thành bạn bè trước khi thực hiện dịch vụ chuyển tiền.
Nếu bạn chưa xác minh danh tính của mình bạn không thể chuyển tiền nhưng bạn có thể nhận tiền của bạn bè gửi cho bạn là những người đã hoàn thành xác mih danh tính.
* Nếu gửi quá số dư có trong tài khoản Choy-San thì không thể thực hiện chuyển tiền được.
+
Nếu xảy ra lỗi khi rút tiền, số tiền có thể rút có khả năng vượt quá số tiền cho phép.
+
Ở nước ngoài ATM không thể sử dụng.
+
Tại ATM của Seven Bank có thể rút tiền.
Số tiền rút, ứng dụng Choy-San Trang chủ → Menu  Bạn có thể kiểm tra thêm tại đây.
Số dư do phí thẻ tín dụng không đủ để rút tiền.
+
Bạn có thể rút tiền mặt khi sử dụng giao dịch
rút tiền tại điện thoại của ATM Seven Bank.
* Một lần số tiền rút tối đa là 500.000 yên.
+
Choy-San là thẻ không thuộc dịch vụ xác minh danh tính (bảo mật 3D).
Tôi không thể đăng ký.
+
Không có bảo hiểm.
+
Vui lòng liên hệ với bàn khách hàng ngay lập tức.
Bạn cũng sẽ cần phải giao nó đến đồn cảnh sát hoặc hộp cảnh sát gần nhất.
■ Bàn khách hàng của Choy-San (chỉ dành cho thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp)
Số điện thoại: 03-6757-3656
Giờ tiếp nhận: hàng ngày từ 9:30 ∼ 17:30, ngày lễ và thứ 7 chủ nhật là ngày nghỉ